10-31-2013 Sad Demise of Shri Ravjibhai Mathurbhai Patel

Sad DemiseĀ of Shri Ravjibhai Mathurbhai Patel, Father of Jitubhai R. Patel